MENU Mobile

AdPocket

หากนำแต้มมาแลกเป็นสิ่งของต่างๆ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเพิ่มเติมไหม? ต้องรอกี่วัน? – Adyim Digital Agency : Adpocket
คำถาม : หากนำแต้มมาแลกเป็นสิ่งของต่างๆ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเพิ่มเติมไหม? ต้องรอกี่วัน?
คำตอบ :

ท่านไม่ต้องเสียค่าจัดส่งใดๆทั้งสิน และรอรับสินค้าที่บ้านภายใน 3-15 วัน